DOPRAVA - dodanie

Ak potrebujete výrobok súrne (do niekoľkých dní) PROSÍM volajte mi, aké perinky/ulitky sú aj reálne skladom na predajni. Ak výrobok na sklade nie je, tak ho vyrábame. Štandardne nám ušitie tvrá týždeň, no môže sa stať, že to bude trvať aj dva, niekedy to môže byť aj tri, ak sme chorí, alebo sme na dovolenke, PROSÍM - tiež sme iba ľudia.

Takže dodacia doba výrobkov, ktoré šijeme my je 2 týždne
od pripísania platby na náš účet. 

Výrobky posielam IBA prostredníctvom  UPS, takže by ste mali mať výrobok od môjho poslania na druhý pracovný deň doma. 

 

Poštovné pre SR  

 

 • kuriérom UPS                                                                    3,90€  

 • dobierka je možná iba cez kuriéra UPS a dopláca sa ešte  1,00€

 • nad 200€ je poštovné+dobierka                                       ZADARMO

 • do CZ, HU a AT je to                                                    7,00€ do 1kila

 • Pokiaľ by zásielka mala byť ťažšia, tak o poštovnom budem informovať v maily

 

PLATBA

Ak ste zadali BANKOVÝ PREVOD ZA 3,90€, tovar posielam až po tom, čo  príde platba na náš účet.

Pokiaľ ste zadali na DOBIERKU, tak sa k cene poštovného prirátava ešte suma 1,00€, tak tovar posielam hneď ako sa naskladní cez UPS.

Pri zadávaní platby uvádzajte do poznámky buď svoje meno, alebo objednávací kód, ktorý slúži ako variabilný symbol.

 

 

REKLAMÁCIE a VRÁTENIE TOVARU


Reklamácie alebo vrátenie tovaru posielajte PROSÍM na tútu adresu:

Jana Hunyorová

Hlavná 232


Nižná Myšľa

044 15 

Reklamácia:

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

 

Reklamácia na moje výrobky:    Perinková ulitka, Malá ulitka, Väčšia ulitka, Osuška 80x80, Osuška 80x130, Baby deky... všetko, pri čom je napísaný výrobca ULITKA.SK

Reklamovať môžete napr. tieto vady: 

- uvoľnené cvočky

- párajúca sa látka napr. v blízkosti lemovky

- uvoľnená gumička

- všetko sú to veci, ktoré sa mohli uvoľniť pri používaní ...

Reklamovať sa nedá:  

- zafarbenie na výrobku od textilnej fixky, praním sa to všetko odstráni

- nesprávnym zaobchádzaním, zrazením výrobku v dôsledku zlého prania

- spálením výrobku pri žehlení

- výrobky vyrábané na mieru, prípadne výrobky, kde bola robená výšivka s menom alebo dátumom.

 

 • Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.ulitka.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevazatia tovaru kupujúcim.

 • Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

 • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

 • Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými v záručnom liste za podmienok stanovených výrobcom.

 • V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup, kde kupujúci kontaktuje predajcu e-mailom, telefonicky alebo osobne a dohodne sa na postupe pri uplatnení reklamácie.

 • Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý POZOR nie vypratý !!!, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe prípadne záručného listu.

 • Všetky záručné opravy sú bezplatné.

 • Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je fakturačná adresa predávajúceho

 • Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

 • Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vrátenie tovaru:

V prípade, že chcete internetovému obchodu tovar vrátiť, predávajúci ale aj kupújuci sa riadia Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji § 12 zákona č. 102/2014 Z.z. Podľa tohto zákona je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, termín sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

Predávajúci je povinný do uvedených lehôt tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov za dopravu. Prevádzkovateľ neznáša náklady za dopravu pri vracaní tovaru. Tovar, ktorý vraciate, musí byť však nepoškodený, čistý, nesmie byť praný, musí byť plne funkčný a v originálnom balení a musí obsahovať doklad o kúpe /kópiu/, pokiaľ ide o Perinkovú, Malú alebo Väčšiu ulitku, tak musí byť vrátené všetko, t.j. aj čiapočka aj literatúra a DVD.  Inak Vám internetový obchod môže poslať sumu zníženú o čiastku zodpovedajúcu opotrebeniu či poškodeniu tovaru. Internetový obchod nenesie zodpovednosť za tovar, ktorý bude prepravcom doručený v poškodenom stave. V takomto prípade internetový obchod nemusí prevziať tovar, a tak nie je povinný odstúpiť od zmluvy.

Ako teda postupovať pri vrátení tovaru internetovému obchodu www.ulitka.sk?

 • v prvom rade ma informujte  telefonicky alebo e-mailom o svojom úmysle vrátiť tovar

 • tovar mi doručte buď osobne, alebo zašlite poštou či kuriérom (náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník, teda vy)

 • ak tovar posielate, dobre ho zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu

 • balík neposielajte na dobierku! Predávajúci Vám vráti peniaze na bankový účet (do 14 dní), preto mi nezabudnite oznámiť číslo svojho bankového účtu.

Čo je 14dňová lehota týkajúca sa doručenia tovaru naspäť internetovemu obchodu ?

Pokiaľ chcete vrátiť tovar internetovému obchodu, tovar musíte od prijatia do 14 dní odoslať spolu s písomným odstúpením od zmluvy. Dôležitý je teda dátum odoslania tovaru, nie jeho doručenia. Určite Vám doporučujem ma najprv predom informovať o odstúpení od zmluvy. Nezabudnite, že 14 dňová lehota začína plynúť až doručením tovaru, nie jeho odoslaním internetovým obchodom.

Odstúpenie od zmluvy neplatí, ak ste si objednali tovar cez E-Shop a následne ste si ho prišli prevziať a zaplatiť priamo na predajnu !!! Táto lehota platí iba v tom prípade, ak ste nemali možnosť tovar vidieť naživo a nebola vám naživo ukázaná manipulácia s týmto výrobkom.

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.ulitka.sk a zároveň predávajúcim je:

    
Jana Hunyorová
    Hlavná 232, Nižná Myšľa 04415
    IČO: 46674454
    DIČ: 1085034214


Spoločnosť je zapísaná v OÚ KE, c.živ.reg.:820-72521

     Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
     Inšpektorát SOI pre Košický kraj
     Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
     odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
     tel. 055/6220781 ,  fax. 055/6224547
     www.soi.sk

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Prevádzkovateľom internetového obchodu www.ulitka.sk je 

            Jana Hunyorová
            Hlavná 232, Nižná Myšľa 04415
            IČO: 46674454
            DIČ: 1085034214
            Spoločnosť je zapísaná v OÚ KE, c.živ.reg.:820-72521

 • Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Pred nakupovaním v obchode je potrebné sa zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o kupujúcom:

  a) meno a priezvisko, presnú adresu vrátane krajiny (resp. adresu, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  b) e-mailovú adresu (slúži na identifikáciu kupujúceho v systéme a na komunikáciu s kupujúcim)
  c) voliteľne ďalšie adresy (ak si kupujúci želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  d) voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim)
  e) ak kupujúcim je firma/živnostník, je potrebné uviesť aj obchodný názov, IČO a IČ DPH

  Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje údaje a ďalšie nastavenia prostredníctvom e-mailu, alebo po prihlásení do svojho účtu na stránke www.ulitka.sk.

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ulitka.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky a teda aj vybavenia objednávky. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo na vybavenie konkrétnej objednávky.

 • Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.ulitka.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka deaktivuje zákaznícke konto a tým aj jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 • Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu neurčitú. Predávajúci tiež môže zasielať občasné e-maily kupujúcemu. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho.

 • ĎAĽŠIE USTANOVENIA

 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 • Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

 

 

POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET
 

 • MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 • V súlade s ustanovením §7 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 • Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom spotrebiteľskom balení za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami výrobku.

 • Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho, pokiaľ sa nedohodnú že si prevezme peniaze osobne. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.

 

 • Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti, bude si predávajúci uplatňovať u kupujúceho úhradu nákladov a náhradu spôsobenej škody v rámci platnej legislatívy tzn. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 • Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

 • V prípade, ak spotrebiteľ chce vrátiť objednaný tovar, ale ten už bude poškodený, použitý, čiastočne opotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, nejedná sa o odstúpenie od zmluvy. Predávajúci môže v takomto prípade odmietnuť plnenie , alebo po dohode s kupujúcim požadovať si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar alebo odmietnuť plnenie.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.